Is er bewijs voor het bestaan van God?

Is there evidence for the existence of God?

Ja, zeker weten. De vraag is: Wil je het geloven of niet? Paulus zegt in Romeinen 1:20 : “Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.” Voor het […]

Blind zijn of zien

“En Jezus zei: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden, en die zien, blind zouden worden.” (Johannes 9:39) Jezus is gekomen om mensen te genezen van hun blindheid. Niet in de eerste plaats lichamelijk (hoewel Jezus meerdere blinden genezen heeft), maar vooral geestelijk. Hij is graag […]