Waarom gaf God de wet?

Het is heerlijk voor een klein kind om in de box te zitten. Het eerste jaar tot anderhalf jaar is het een plek die veiligheid biedt. Wat kan er allemaal niet gebeuren als een kind niet in de box zit en je even niet oplet? Het kan zijn handje branden aan de hete verwarming. Het […]

Jezus kwam om de Wet en de Profeten tot vervulling te brengen

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17) Jezus’ komst op aarde luidde een nieuw tijdperk in. In de eeuwen voorafgaand aan Zijn geboorte had God Zich al aan het volk Israël geopenbaard door […]