Waarover gaan de Bijbelboeken van het Oude Testament?

De Bijbel is niet één dik boek, maar een verzameling boeken in verschillende eeuwen geschreven door verschillende schrijvers. Voor een kort overzicht kun je doorklikken naar dit plaatje van de Internationale Bijbelbond. De eerste boekenkast en de bovenste plank van de tweede boekenkast bevatten de boeken van het Oude Testament, de rest vormt het Nieuwe […]

Maak de keuze om je leven aan God te wijden

maternidad

“Kies voor u heden wie u zult dienen […] Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!” (Jozua 24:15) Jozua was jarenlang Israëls leider geweest. In zijn afscheidstoespraak roept hij het volk op om een beslissing te nemen. Ze moeten kiezen wie ze willen dienen: één van de afgoden van omringende […]