Wat leert God ons in Openbaring?

What does God teach us in Revelation?

Het lezen van het boek Openbaring kan ontmoedigend en verwarrend zijn door de gedetailleerde beeldspraak. Toch is het doel van Johannes niet om de lezers in verwarring te brengen, maar om ze te zegenen (Openbaring 1:3). Het lezen van Openbaring zou dus een zegen moeten zijn! In het boek worden beelden en vergelijkingen gebruikt die […]

God de Zoon liet ons de Vader zien

“En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.” (Johannes 1:14) Toen God de Zoon mens werd, legde Hij tijdelijk Zijn macht en heerlijkheid af. Hij zag eruit als een gewoon mens. En […]