Wat leert God ons in het Evangelie van Johannes ?

Anders dan de Evangeliën van Mattheüs, Markus en Lukas, is het Evangelie van Johannes niet synoptisch. Dit betekent dat dit Evangelie niet dezelfde invalshoek hanteert als de eerste drie. Johannes wil specifiek dat de lezer weet Wie Jezus is, in plaats van wat er wanneer gebeurde. Hij beschrijft een aantal gebeurtenissen die dit (Wie Jezus […]

Zoektocht naar waarheid

the-three-magi-magi-mags-orient

“Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, en zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.” (Mattheüs 2:1-2) Veel […]