Keurt God euthanasie goed?

Euthanasie betekent letterlijk ‘goede dood’. Tegenwoordig wordt er de actieve levensbeëindiging van een terminaal zieke patiënt door een arts mee bedoeld. De arts kan ook een dodelijk middel verstrekken dat de patiënt zelf inneemt. Dit heet ‘hulp bij zelfdoding’. Euthanasie of hulp bij zelfdoding is in de meeste landen verboden. Alleen in de Benelux, Spanje, […]

God houdt Zijn belofte

building-israel

“Hij [koning Abiam] wandelde overeenkomstig alle zonden van zijn vader, die deze vóór hem gedaan had, en zijn hart was niet volkomen met de HEERE, zijn God, zoals het hart van zijn [voor]vader David. Maar omwille van David gaf de HEERE, zijn God, hem een lamp in Jeruzalem door na hem zijn zoon te doen […]