God werd Zelf een kind

man-carrying-baby-drawing-their-foreheads

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.” (Jesaja 9:5) De drie-enige God had al van eeuwigheid af een plan van verlossing. Zelfs voordat de aarde geschapen werd, had Hij een manier uitgedacht […]