Wat betekent berouw of bekering? Waarom zou ik berouw moeten hebben?

What does repentance mean? Why should I repent?

Berouw betekent “(erge) spijt over een verkeerde daad; wroeging”. Landen hebben wetten en als mensen die overtreden, worden ze schuldig bevonden en gestraft. Hopelijk zijn ze zich ervan bewust dat ze iets fouts gedaan hebben en vervallen ze niet in herhaling. Wat het Christendom betreft is dat waar God naar op zoek is. De meeste […]

Volg het voorbeeld van je hemelse Vader

girl-wearing-white-clothes-walking-on-pavement-road-

“Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen” (Efeze 5:1) Als je een kind van God bent, komt dat niet doordat je ‘het goede doet’. Het is een genadegave. Maar als we een kind van God worden, wordt dat wel zichtbaar in ons leven. De apostel Johannes stelt dat duidelijk is wie kinderen van God […]