Groeien in geloof

“Broeders, word geen kinderen in uw denken, maar wees kinderlijk in de slechtheid, en word in uw denken volwassen.” (1 Korinthe 14:20) Naast alle aansporingen om te worden als een kind, moedigt de Bijbel ons ook aan om volwassen te worden. Dat sluit elkaar niet uit. We kunnen leven in afhankelijkheid van de Heere God, […]