Kinderen moeten soms gecorrigeerd worden

“Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt?” (Hebreeën 12:7) Een goede vader wil het beste voor zijn kind. Dat is niet altijd wat het kind zélf graag zou willen. Een peuter wil bijvoorbeeld ontdekken wat er aan de slootkant groeit en […]