Wat leert God ons in het boek Kolossenzen?

What does God teach us in Colossians?

Paulus’ brief aan de Kolossenzen is een heel bijzondere. Ieder die deze brief leest, zal de grote nadruk op de persoon van Jezus Christus opvallen. Hiervoor is een ernstige reden. De kerk in Kolosse werd bedreigd door allerlei valse leringen, wat resulteerde in een verdraaiing van het Evangelie. Verleid om te verslappen in toewijding Het […]

Vertrouwen op Gods zorg

“Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? […] Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.” (Mattheüs 6:31-32) Volwassenen zijn gewend voor zichzelf te zorgen. En dat is ook goed. De Bijbel moedigt ons aan om […]