Waarom zou ik mijn geloof moeten verdedigen ?

Zelfs als we er met heel ons hart van overtuigd zijn dat het christelijk geloof waar is, dan is het nog niet altijd zo gemakkelijk om het in detail te begrijpen – of zelfs maar in grote lijnen. We hebben allemaal vragen waar we geen antwoord op hebben. Sommige betreffen ogenschijnlijke tegenstellingen in de Bijbel […]

Een tweede kans

“Breng Mijn zonen van ver, en Mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt.” (Jesaja 43:6-7) In Jesaja 43 klinkt zowel een verwijt als een belofte. Het volk Israël heeft niet voldaan aan […]