Wat leren we in het eerste gebod ?

What does the first commandment teach us?

“U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.” God sprak deze woorden tegen de Israelieten, toen Hij een verbondsrelatie met hen oprichtte (Exodus 20:3). ‘Geen andere goden voor Zijn aangezicht’ betekent, dat God het aanbidden van willekeurig welke andere god niet tolereert. God had een speciale relatie met Israel God had een speciale relatie […]

Bemoedigende voorbeelden van Gods kracht in ons

“Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.” (Hebreeën 12: 1-2) […]