Wat heeft de Bijbel mij te zeggen?

Het vierde hoofdstuk van het Evangelie van Lukas verschaft ons twee indrukwekkende voorbeelden van de wijze waarop christenen de Bijbel – Gods Woord – kunnen gebruiken, en waarom we dat ook zouden moeten doen! Ten eerste gebruikt Jezus Christus de woorden van Zijn Vader om af te rekenen met de pogingen van de duivel om […]

Boze geesten zijn echt, niet grappig

“Toen hij nu Jezus uit de verte zag, snelde hij naar Hem toe en aanbad Hem, en met luide stem schreeuwde hij: Wat heb ik met U te maken, Jezus, Zoon van God de Allerhoogste? Ik bezweer U bij God dat U mij niet pijnigt! (Want Hij had tegen hem gezegd: Onreine geest, ga uit […]