Wat is de kerk?

What is the church?

De kerk… dat zijn gedoopte volgelingen van Jezus Christus, door Hemzelf geroepen, geleid door ouderlingen of oudsten, samenkomend om God te aanbidden en de Maaltijd van de Heer te gebruiken en te luisteren naar Gods Woord. De kerk bestaat uit volgelingen van Jezus Christus. ‘Christen’ is niet maar een naam. Als Christen geloof je dat […]

De Heere God oordeelt rechtvaardig

“Heer, vijf talenten hebt u mij gegeven; zie, nog vijf talenten heb ik aan winst gemaakt. … Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.” (Mattheüs 25:20-21) God zal ieder mens oordelen […]