Het verbond

De belangrijkste verdeling in de Bijbel is die tussen het Oude en Nieuw Testament. In de Bijbel wordt testament meestal in de betekenis van ‘verbond’ gebruikt. We kunnen dus ook spreken van een verdeling tussen het Oude en Nieuwe Verbond. Wat is een verbond? En waarom is het zo belangrijk? Dat zullen we in dit […]

God is Koning, Wetgever en Rechter

“De HEERE is immers onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning” (Jesaja 33:22) De Heere God is Koning over de hele aarde. Als “onze Wetgever” bepaalt Hij wat goed en slecht is en welke regels er gelden. Hij houdt mensen ook verantwoordelijk voor het houden van deze wetten en regels, […]