Wat leert God ons in Ezechiël?

What does God teach us in Ezekiel?

Voor veel Bijbellezers draait Ezechiël om het dal van droge beenderen (Ezechiël 37:1-28) en het visioen van Gods ontzagwekkende troon (Ezechiël 1:4-28; 10:1-22). In werkelijkheid is Ezechiël met zijn 48 hoofdstukken veel meer dan dat. Ezechiël was niet alleen een profeet, hij was ook een priester (Ezechiël 1:3). In tegenstelling tot Jeremia, die profeteerde terwijl […]

Bevrijd van schuld en schaamte

Wees niet bevreesd, want u zult niet beschaamd worden; word niet rood van schaamte, want u zult niet te schande worden. Ja, u zult de schande van uw jeugd vergeten, en niet meer denken aan de smaad van uw weduwschap. (Jesaja 54:4) Toen God Adam en Eva had geschapen, voelden ze zich volkomen op hun […]