Wat is eeuwig leven… Wat is leven na de dood?

eternal-life

Veel mensen zijn bang voor het sterven. Veel mensen weten niet wat er gebeurt na hun overlijden. Andere mensen verdringen deze vragen door zich eenvoudig een “leven na de dood” voor te stellen waar ze zullen genieten van gezondheid, rijkdom, zonneschijn en vrede. Maar wat zegt de Bijbel over leven na de dood? En meer […]

Bevrijd van angst voor de dood

“Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?” (1 Korinthe 15:55) De meest existentiële angst waar veel mensen mee worstelen, is de angst voor de dood. We weten allemaal dat het menselijk leven eindig is en we zien andere mensen sterven. Maar niemand kan ons uit ervaring vertellen hoe het voelt om te […]