Is de Bijbel betrouwbaar in haar spreken over Jezus?

Can we trust what the bible says about Jesus?

Ja, het beeld dat van Jezus geschetst wordt in de Heilige Schrift is betrouwbaar. De Bijbel is door de Heilige Geest geïnspireerd: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid” (2 Timotheüs 3:16). De Heilige Geest zou mensen […]