Zijn alle godsdiensten hetzelfde?

many-ways-religions

Diep in elk mens is er een godsbesef. Een verlangen om Hem te vinden. En iedere godsdienst is een zoektocht naar God. Maar in hoe ze over God denken verschillen de religies enorm van elkaar! De waarheid kennen is van levensbelang In het Boeddhisme is er geen sprake van een persoonlijk God. Het gaat om […]