Hoe belijd ik mijn zonden?

How do I confess my sins?

“Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:9). Het zelfde zeggen De Schrift stelt, dat God onze zonden zal vergeven als wij ze belijden. Maar wat betekent dan belijdenis en hoe moeten we onze zonden belijden? In […]