Is zelfdoding altijd een zonde?

Is suicide always a sin?

Zelfdoding, oftewel jezelf vermoorden om te ‘ontsnappen’ aan dit leven, is een zonde; maar het is niet onvergeeflijk. Voorbeelden van zelfdoding in de Bijbel Het is mogelijk om als persoon een oprecht Christen te zijn en toch suïcide te plegen, maar we zien hier geen voorbeelden van in de Bijbel. De lijst namen van mensen […]