Wat betekent het dat de Bijbel door God geïnspireerd is?

Christenen zeggen dat de Bijbel buitengewoon gezag heeft omdat hij door de Heere God geïnspireerd is. Wat bedoelen we daarmee? Wat is goddelijke inspiratie? Waar komt het woord ‘inspiratie’ vandaan? Staat het in de Bijbel? Als we over de inspiratie van de Bijbel willen nadenken, vormt 2 Timotheüs 3:16 een goed uitgangspunt. In het Grieks […]