Moeten Christenen vrezen voor satan?

Should Christians fear Satan?

Het korte antwoord: nee. Maar het is belangrijk dat we begrijpen waarom! Het is niet genoeg om gewoon tegen iemand te zeggen “Oh, je hoeft niet bang voor de duivel te zijn.” We moeten weten wat Gods Woord eigenlijk zegt. Satan is een verslagen vijand Toen Jezus stierf aan het kruis en weer opstond, versloeg […]