Waarom noemen christenen elkaar ‘broeders en zusters’?

Hermanos

In veel brieven uit het Nieuwe Testament worden de lezers aangesproken als ‘broeders’ (adelphoi). Zie bijvoorbeeld Romeinen 1:13, 1 Korintiërs 1:10, Galaten 1:11 en 2 Petrus 1:10. In het boek Handelingen lezen we dat dit al de gewoonte was onder de apostelen en in de vroege Kerk (bijv. Handelingen 1:15-16, Handelingen 2:37, Handelingen 15:3 en […]