Welke feesten vieren christenen?

Christenen hebben goede redenen om feest te vieren. God heeft immers veel voor ons gedaan zodat we daadwerkelijk gehoor kunnen geven aan de opdracht om ‘blij te zijn in de Heer’ (Filippenzen 4:4). Maar er zijn bepaalde gelegenheden waarop we in het bijzonder stilstaan bij Gods heilswerk en het vieren. Belangrijke feesten in het Oude […]