Wie mag dopen?

Who is authorized to perform baptism?

Christus geeft Zijn volgelingen de duidelijke opdracht om zich te laten dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest (Matteüs 28:19). De vraag wie de doophandeling mag verrichten wordt niet in zoveel woorden beantwoord in het Nieuwe Testament. Maar dat betekent niet dat er geen antwoord op gegeven kan worden. […]