Wat is vervolging?

De Bijbel waarschuwt dat de volgelingen van Jezus vervolgd zullen worden als ze een godvruchtig leven leiden in een goddeloze samenleving (2 Timoteüs 3:12). Dat is geen verrassing: Jezus volgen betekent in Zijn voetsporen gaan. Hij werd ook vervolgd. De laatste keer dat Hij de discipelen langere tijd onderwees, herinnerde Hij hen eraan hoe de […]