Wat betekent het om je kruis op te nemen en Jezus te volgen?

Uit de evangeliën leren we hoe Jezus Zijn bediening begint door bekering en het Koninkrijk van God te prediken aan de mensen in en buiten de steden van Galilea. Als Hij Zijn discipelen uitkiest, zegt Hij: “Volg Mij” (Mattheüs 4:18-20). Ze volgen Hem op de voet en zien Hem bidden, dienen, de menigten genezen en onderwijs […]