Wat zegt de Bijbel over de doop?

Category Baptism

De Bijbel geeft alle mensen in de wereld de opdracht: “Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen” (Handelingen 2:38). Het boek Handelingen laat zien dat iedereen die het goede nieuws gelooft, gedoopt […]