Wat zijn geestelijke gaven?

De Bijbel spreekt over gaven die God aan Zijn kinderen geeft, in het bijzonder door de heilige Geest. Het Griekse woord dat hier wordt gebruikt is χάρισμα. Laten we eens kijken wat de apostelen Paulus en Petrus hierover schrijven. Het geschenk van het eeuwige leven Romeinen 6:23 zegt: “Want het loon van de zonde is […]