Wat leert God ons in het boek Hebreeën?

“Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon” (Hebreeën 1:1). Met deze woorden zet de brief aan de Hebreeën in. Zonder opschrift, geadresseerden of groet, steekt de auteur meteen van wal. De brief heeft […]