Wat kunnen we leren van de profeet Jeremia?

Het grootste Bijbelboek na de Psalmen draagt de naam van Jeremia. Jeremia was een profeet die leefde in de nadagen van het tweestammenrijk. Ondanks de dreiging vanuit Babel weigerden de stammen Juda en Benjamin zich te bekeren tot de Heere. Daarom kon het niet anders of het oordeel van God moest komen. Jeremia was door […]