Hoe heeft de zonde de mens aangetast?

broken pottery

Toen God Adam schiep, gaf Hij hem de opdracht “Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven” (Genesis 2:16-17). Maar Adam en Eva overtraden deze […]