Waarom worden gelovigen “vreemdelingen en gasten op aarde” genoemd?

Hebreeën 11 noemt een lijst van mensen die door geloof hebben geleefd. Maar deze lijst wordt onderbroken door een opvallende opmerking: “Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen […]