Wat kun je doen als je kind niet gelooft?

Als je zelf je vreugde in God gevonden hebt, maar je kind leeft zonder Hem, dan is dat een diep verdriet. Wat kun je doen? Het eerste en het belangrijkste woord is: Bid! Bid dat de Here God hem terug zal brengen. Een voorbeeld uit de geschiedenis Het beroemde voorbeeld van een biddende moeder uit […]