Wat leert God ons in de brief aan Filemon?

De brief aan Filemon is de kortste brief van Paulus, maar niettemin rijk van inhoud. Filemon was een welgestelde man uit Kolosse en bezat ook slaven, zoals in de tijd gebruikelijk was. Hij was door Paulus’ prediking tot bekering gekomen. Een van zijn slaven, Onesimus, was weggelopen en naar Rome gevlucht. Op een dergelijke daad […]