Hoe kan ik een persoonlijke relatie met God krijgen?

How to have a personal relationship with God?

Toen God alles maakte, zei Hij: “Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!” (Genesis 1:26). Dit is wat […]