Waarom kunnen we God niet zien?

Het korte antwoord is dat God geest is (Johannes 4:24). Omdat God geest is, heeft Hij geen lichaam en kan Hij dus niet gezien worden. Mozes “zag” God In het Oude Testament hebben echter verschillende mensen God gezien. In Exodus 33:18 zegt Mozes tegen God: “Toon mij toch Uw heerlijkheid!” De HEERE antwoordde door te […]