Wat zegt de Bijbel over waarzeggerij en toverij?

Diep in ieder mens leeft het verlangen om contact te hebben met het onbekende, een ‘hogere macht’, iets wat groter, wijzer of machtiger is dan wijzelf. Van een dergelijk verlangen weet satan, Gods tegenstander, gebruik te maken om zoekers op veel manieren te misleiden. Die misleidende manieren noemen we occultisme (occult is afgeleid van een […]