Wat doet God met mensen met een slecht hart?

Dios es Fiel

In Genesis 6:5 staat dat mensen slecht zijn. “De Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.” Wat doet de Heere God dus? Hij zegt: “Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem […]