Wat leert God ons in Exodus?

Exodus is het tweede boek van de zogenaamde Torah (wet of instructie), de eerste vijf boeken van de Bijbel. Het woord exodus betekent het gaan uit of vertrek. Het boek Exodus is deels verhalend en deels gewijd aan wetten en instructies hoe de tabernakel gebouwd moet worden. Gods trouw In het boek Exodus leren we […]