Moeten christenen in militaire dienst?

Should a Christian join the military?

Door de eeuwen hebben christenen met deze kwestie geworsteld. Vandaag de dag zullen christenen deze vraag verschillend beantwoorden. Wat wel aangeeft dat het hier niet een eenvoudige kwestie betreft. Is het goed om in militaire dienst te gaan? In vroeger tijden konden christenen er vaak niet vrijwillig voor kiezen wel of niet in dienst te […]