Wat kunnen we leren van het leven van Paulus?

Paul

Paulus is één van de belangrijkste personages in het Nieuwe Testament, na Jezus Christus. In het boek Handelingen lezen we veel over Paulus, en we hebben brieven aan verschillende gemeenten en personen die door hem geschreven zijn. Wie was deze man, en wat kunnen we leren van zijn levensverhaal? Historische achtergrond Paulus was een Jood […]