Wat kunnen we leren van het leven van Naomi?

Naomi

Historische achtergrond Naomi was een Israëlitische vrouw “in de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk”. Dat is de periode tussen 1300 en 1050 v.Chr. (zie tijdlijn), toen de Israëlieten al in het land Kanaän woonden maar nog geen koning hadden. Naomi was getrouwd met Elimelech en had twee zonen, Machlon en Chiljon. […]