Wat leert God ons in de brief aan Efeze?

Het centrale thema van de brief aan Efeze is Christus die de hele schepping verzoend heeft met God en mensen van alle volken verenigd heeft in Zijn kerk. De brief bestaat uit twee hoofddelen: uitleg van de leer (hoofdstuk 1-3) en onderwijs over het leven (hoofdstuk 4-6). Groet (Efeze 1:1-2) De apostel Paulus wenst zijn […]