Wat leert God ons in de eerste brief aan Timotheüs?

Rond het jaar 66-67 voor Christus schreef de apostel Paulus zijn eerste brief aan Timotheüs, zodat die zou weten hoe hij zich moest gedragen in het ‘huis van God’, namelijk de Kerk van de levende God. Een poosje eerder had Paulus Timotheüs de zorg over de gemeente in Efeze toevertrouwd. Hij moest problemen die daar […]