Bevat de Bijbel Gods Woord of is het zelf Gods woord?

Does the Bible contain God's Word or is it God's Word itself?

Hoe weet ik of mijn vader al of niet van me houdt? De enige manier om deze vraag te beantwoorden is, horen wat mijn vader zegt en zien wat hij doet. Nu, niet iedereen heeft hier op aarde een vader, maar iedereen die christen is, heeft wel een Vader in de hemel. Hij is groter, […]