Doet Jezus aan vriendjespolitiek onder Zijn volgelingen?

Vriendjespolitiek is het oneerlijk bevoordelen van de ene persoon of groep ten koste van de andere. Jezus – God de Zoon – doet niet aan vriendjespolitiek, want dat gaat in tegen het karakter van God. “God toont geen partijdigheid”, leert Romeinen 2:11 ons. De gelijkheid van alle mensen in de ogen van God wordt opnieuw […]