Wat leert de Bijbel ons over ‘bedelingen’?

In de Bijbel zijn er verschillende stadia in de manier waarop God zich aan de mens openbaart. Het was Adam verboden om te eten van de boom in de hof van Eden, en nadat hij dat toch had gedaan, kreeg hij de belofte van de Heiland. God riep Abraham en beloofde dat alle volken gezegend […]